Aanmelden

Contactformulier

U kunt zich hier online aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek inventariseren we wat uw hulpvraag is en of ik u de best passende hulp kan bieden.

Vult u alstublieft alle velden in, pas daarna kunt u het formulier verzenden.

U mag ook telefonisch contact met ons opnemen, onze contactgegevens vindt u op de pagina Contact.

Ook voor algemene vragen kunt u dit contactformulier gebruiken.

Contact Us

 

Wie kan de aanvraag indienen

De persoon die de aanvraag voor bewind indient, is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, heet de betrokkene.

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot bewind indienen:

  • de betrokkene zelf;
  • echtgenoot of andere partner;
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig) of de stiefouder;
  • de curator of de mentor van de betrokkene;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • de officier van justitie;
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld verspilt en/of in de problemen zit door schulden.

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan. U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Link naar meer informatie
Procedure bewind aanvragen