Onze diensten > Budgetbeheer

Budgetbeheer

Wat is het?

Soms is alleen coaching niet voldoende en heeft u net wat meer hulp van een specialist nodig, een budgetbeheerder.

Budgetbeheer houdt in dat het inkomen tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer kan ook worden uitgebreid met budgetcoaching.

Als er sprake is van schulden is budgetbeheer echter geen optie. Wij adviseren u dan over te stappen op beschermingsbewind of zelfs schuldenbewind.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen kunnen zich voor budgetbeheer melden bij de gemeentelijke sociale dienst, een kredietbank, een bewindvoerder of een budgetbeheerbureau. Het inkomen komt binnen op een door de budgetbeheerder voor u geopende rekening of aangemaakt account.

Bij het aanmaken van het budgetplan wordt afgesproken welk bedrag er wekelijks of maandelijks aan u wordt overgemaakt als leefgeld *).

Door de budgetbeheerder worden de vaste lasten betaald. Afhankelijk van de afgesproken vorm van budgetbeheer worden ook de binnengekomen rekeningen betaald.

Afhankelijk van de ruimte binnen uw budget wordt geld gereserveerd voor de jaarlijkse rekeningen en voor onvoorziene uitgaven.

*) Leefgeld is het bedrag dat nodig is om van te kunnen leven: eten, drinken, persoonlijke verzorging

Werkwijze

Wat doen wij voor u? Wij openen voor u een beheerrekening en een leefgeldrekening bij de ABN AMRO Bank. Met een tijdelijke volmacht verrichten wij uw betalingen van de beheerrekening en wekelijks of maandelijks krijgt u leefgeld op de leefgeldrekening.

 • Wij informeren alle partijen die aan u betalen of aan wie u moet betalen over de budgetovereenkomst.
 • Er wordt een overzicht gemaakt van de maandelijkse inkomsten en uitgaves zijn.
 • Wij controleren of u alles ontvangt waar u recht op heeft. Denk daarbij aan toeslagen en/of kwijtscheldingen.
 • Wij controleren samen met u of u al uw verzekeringen goed hebt geregeld.
 • Wij adviseren u over het bedrag dat u minimaal als reserve op uw rekening moet hebben staan voor onvoorziene uitgaven en maken daar afspraken over.
 • We bepalen de hoogte van het week of maandgeld en wat u daarvan moet/kunt betalen.
 • Voor zover de inkomsten voldoende zijn zorgen wij voor doorbetaling van alle vaste lasten.
 • We maken afspraken over de besteding van het vakantiegeld.

Wat valt er niet onder budget beheer?

De aangifte inkomstenbelasting (IB) kunnen we wel voor u (laten) verzorgen, maar valt niet standaard onder het budgetbeheer pakket.

Wat verwachten wij van u?

 • Dat u zich houdt aan de afspraken die wij hebben gemaakt bij de aanvang van het budgetbeheer.
 • Dat u poststukken over financiële zaken en/of financiële gevolgen direct doorstuurt naar uw budgetbeheerder.
 • Dat u beslissingen die u wilt nemen die (grote) financiële gevolgen hebben vooraf met ons overlegt zodat wij u kunnen adviseren en de begroting sluitend kunnen houden.
  Voorbeelden hiervan zijn: verandering/opzegging van uw baan, plannen om te gaan samenwonen of de samenwoning te beëindigen, verhuizen met huurwijziging, uitbreiding zorgpremie, aanschaf vervoermiddel.

Stoppen budgetbeheer

Indien u de overeenkomst voor budgetbeheer wilt beëindigen moet u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Het budgetbeheer zal worden opgeheven in de maand na ontvangst van de opzegging. Alle crediteuren en debiteuren zullen worden aangeschreven dat het budgetbeheer bij Evers beschermingsbewind stopt.

Kosten

De kosten van het budgetbeheer kunt u nalezen op de pagina Kosten.

Budgetbeheer is één van de diensten van Evers Beschermingsbewind