Onze diensten > Mentorschap

Mentorschap

Wat is het?

Bewind heeft vooral te maken met financiële zaken. Mentorschap is een vorm van extra begeleiding voor personen, die iemand nodig hebben die voor hun regelt dat er goede zorg is en die helpt bij beslissingen in het dagelijks leven.

Mentorschap is dus bedoeld voor mensen die extra hulp nodig hebben bij beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor regelt de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen.

 

Zoekt u een mentor of voor uw cliënt?

Evers bewind werkt samen met een ervaren mentor die de rol van mentor kan vervullen.

Samen met u doen wij de aanvraag bij de kantonrechter voor het benoemen van de mentor.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 


Toelichting

Wilt u meer weten over de rol van de mentor en over mentorschap?

Raadpleeg de informatie over mentorschap op de website van de Rechtspraak.

Beschermingsbewind is één van de diensten van Evers Beschermingsbewind