Onze diensten > Schuldhulp

Schuldhulp

Wat is het?

Schuldhulp is een dienst die wij bieden aan cliënten met schulden.

Werkwijze

We maken eerst altijd kennis met elkaar, om zonder verplichtingen voor beide partijen te kijken welke hulp voor u het meest passend is.

Kleine schulden

Als er enkele kleine schulden zijn en uw inkomsten zijn voldoende om binnen redelijke tijd deze schulden af te lossen kan de bewindvoerder de financiën overnemen en bemiddelen over de aflossingen.

Problematische schulden

Maar beschermingsbewind is niet bedoeld om problematische schulden te saneren.

Uw beschermingsbewindvoerder kan niet bemiddelen als er enorme hoge schulden zijn, als er vele schuldeisers zijn of als er geen afloscapaciteit is. Ik adviseer u om u dan aan te melden bij de schuldhulpverlening van uw gemeente. De schuldhulpverlener gaat vervolgens proberen uw schulden te saneren.

Uw schuldhulpverlener gaat echter niet uw financiën beheren, ook zorgt hij niet voor het doorbetalen van de lopende vaste lasten. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor.

U kunt er wel voor kiezen om naast de schuldhulpverlening ook beschermingsbewind aan te vragen. De schuldhulpverlener van de gemeente stelt dit soms zelfs verplicht tijdens het saneringstraject, zodat de bewindvoerder u kan helpen om een stabiele financiële situatie tot stand te brengen en bij het nakomen van uw verplichtingen tijdens de sanering.

Ziet u even door de bomen het bos niet meer?