Privacy

Op deze webpagina beschrijven we hoe wij omgaan om met uw persoonlijke gegevens.

Uw privacy bij Evers Beschermingsbewind

Uw beschermingsbewindvoerder, mentor, curator en budgetbeheerder verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens, die betrekking hebben op een identificeerbare dan wel te identificeren persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, maar ook medische en strafrechtelijke gegevens en gegevens met betrekking tot salarisadministratie.

Om een correcte financiële zorgverlening uit te kunnen voeren, maakt Evers beschermingsbewind gebruik van uw persoonlijke gegevens. Gegevens die voor ons niet van toepassing zijn vragen wij niet bij u op.

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de richtlijnen van de AVG omtrent het omgaan met deze gegevens. Ook weten zij hoe te handelen mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden.

De bevoegdheden van onze medewerkers verschillen. Alleen de bewindvoerder, mentor, curator hebben de hoogste bevoegdheid.

Onze werkwijze en procedures zijn door ons geanalyseerd op risico's voor een datalek. Daar waar nodig zijn er aanpassingen gemaakt om de kans hierop zo klein mogelijk te maken.

U kunt erop vertrouwen dat wij met de grootste zorgvuldigheid en respect voor u als onze cliënt, omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Omdat de ontwikkelingen snel gaan, is het controleren op datalek risico's een continu proces.

Uw persoonlijke gegevens zijn door ons opgeslagen bij SmartFMS. Uw gegevens staan opgeslagen op een locatie in Nederland.

Andere partijen waar we mee moeten communiceren als bewindvoerder, mentor of curator, ontvangen van ons alleen de hoogst nodige informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens zijn in ons communicatie systeem gekoppeld aan uw eigen digitale dossier. Aan uw eigen dossier is weer een koppeling met de crediteuren en debiteuren die aan u verbonden zijn. Dit betekent dat als we namens u een mail sturen naar een leverancier, alleen de hoogst nodige gegevens meegestuurd worden zoals een specifiek klantnummer. Dus geen adres, BSN of andere persoonlijke gegevens als dit niet nodig is. Er is bewust gekozen voor deze werkwijze om de veiligheid van het omgaan met uw privacy zo goed mogelijk kunnen te waarborgen.

Mocht u vragen hebben aan ons over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u ons te allen tijde bellen of mailen.

Meer over privacyregelgeving en uw rechten leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 30 mei 2019

 

Uw privacy op deze website

Uw bezoek aan deze website

Als u deze website bezoekt kunnen wij door middel van het programma AWStats bij onze host Mijndomein bepaalde kenmerken zien van u als bezoeker. Mijndomein gebruikt daarvoor het statistische programma AWStats. Deze gegevens dienen voor ons alleen om te kunnen zien welke en hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, nooit om uit deze informatie personen of apparaten te herleiden.

Buiten het dashboard van AWStats bewaren en delen wij geen verkeersgegevens.

Gebruik van plugins

Doordat deze website plugins (= software die functionaliteiten toevoegt aan deze website) gebruikt van derden, is het gebruik daarvan onderhevig aan het privacybeleid van de aanbieders van deze plugins. Op uw verzoek zullen wij u binnen 5 werkdagen na de ontvangst daarvan informeren over de plugins die wij gebruiken.

Evers Beschermingsbewind deelt nimmer actief gegevens met derden.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Het internetverkeer tussen het apparaat waarmee u ons bezoekt en onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Onze website wordt maandelijks gecontroleerd op software updates en daarvan voorzien, als die beschikbaar zijn.

Versie 30 mei 2019