Veelgestelde vragen

Evers Beschermingsbewind

Vragen en antwoorden over onze werkwijze en praktijk

  • Hoe lang duurt het voordat ik bij u onder bewind kan?
   Dit is afhankelijk van de drukte bij de betreffende rechtbank.
   De tijd tussen uw aanmelding bij ons kantoor en de daadwerkelijke start van het bewind kan enkele maanden duren. Houd er dus altijd rekening mee dat we niet direct van start kunnen. Wel proberen wij u tijdens de wachttijd al meteen te helpen om urgente zaken of acute problemen aan te pakken.
  • Krijg ik de kosten van bewind vergoed van mijn gemeente?
   Voor cliënten met een gering inkomen die onder beschermingsbewind staan vragen wij altijd bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Uw gemeente vergoedt dan in de meeste gevallen uw eenmalige en maandelijkse kosten voor het beschermingsbewind, zodat u die niet zelf hoeft te betalen.
  • Heb ik inzage in mijn eigen bankrekening?
   Voor klanten hebben wij een online kasboek. Als wij met u hebben afgesproken dat u uw financiële zaken online in wilt zien maken wij voor u een account aan in onze softwareomgeving en kunt u dagelijks uw gegevens inzien.
   Als digitaal inzien voor u niet mogelijk of wenselijk is worden de gegevens schriftelijk aan u verstrekt. De manier waarop u deze gegevens ontvangt, wordt met u besproken en vastgelegd.
  • Hoeveel leefgeld krijg ik?
   Uw leefgeld is afhankelijk van de hoogte uw inkomsten, vaste lasten en schulden. Bij het intakegesprek zal een eerste schatting worden gemaakt. Pas nadat alle informatie verwerkt is en alle lasten en schulden bekend zijn kan een definitief bedrag worden afgesproken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u onverwacht extra geld nodig hebt. Afhankelijk van het bedrag wat wij voor u hebben kunnen reserveren kan er extra geld worden overgemaakt.
  • Wat doe ik als ik een klacht heb?
   Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet ondertekend worden en daarin moet minstens de volgende gegevens staan:- naam, adres en BSN van de klager
   - contactgegevens van de klager c.q. de wettelijk vertegenwoordiger of de erfgenaam
   - de datum van indienen van de klacht
   - een duidelijke omschrijving van de klacht
   - vermelding van de naam van de bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht.Deze klacht dient gestuurd te worden naar:Evers beschermingsbewind
   Afdeling klachtafhandeling
   Postbus 99
   3890 AB Zeewolde
   info@eversbewind.nl

   Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van Horus (Postbus 43071, 3540 AB Utrecht) of bij de toezichthoudende kantonrechter.

  • Kan ik naar u overstappen als ik al een bewindvoerder heb?
   Ja. Voor ons is het wel van belang om te weten waarom u van bewindvoerder wenst te veranderen. Nadat wij uw verzoek om over te stappen hebben ontvangen nemen wij ook contact op met uw huidige bewindvoerder. Als de overstap door gaat is het namelijk belangrijk om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Wanneer mag ik zelf weer mijn eigen financiën beheren?
   Dat is afhankelijk van de reden waarom u onder beschermingsbewind bent gesteld. U mag namelijk uw financiën weer zelf beheren zodra de redenen zijn opgeheven.
   Als u van mening bent dat deze redenen eerder opgeheven zijn dan de geplande datum van de herbeoordeling kunt u uiteraard ook zelf een verzoek bij de rechtbank indienen om het beschermingsbewind op te heffen.

 

U bent nu op de pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over Evers Beschermingsbewind

 

Rechtspraak

Heeft u algemene vragen over beschermingsbewind, zoals:

 • Wat is bewind eigenlijk?
 • Hoe kun je bewind aanvragen?
 • Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Antwoorden op deze en andere vragen over bewindvoering kunt u nalezen op de website van de Rechtspraak.

Klik hier om antwoorden te lezen op veelgestelde vragen op de website van de Rechtspraak

Branchevereniging Horus

Wilt u vragen en antwoorden lezen van onze branchevereniging?

De branchevereniging voor bewindvoerders Horus heeft op haar website een aantal veelgestelde vragen over bewindvoering beantwoord.